Aktivity a príjemný wellness


Veľmi rád hrám s priateľmi golf. Neskôr si dáme saunu alebo masáž. KeÄže hotel, ktorý sme navÅ¡tevovali na naÅ¡e aktivity, zaÄali rekonÅ¡truovaÅ¥, a boli tam nepriaznvé podmienky, tak sme boli donútení nájsÅ¥ si nový, ktorý nám dá komfort a pohodlie. Brázdili sme po internete hlava, nehlava, až do kým nám nepadol do oka tento hotel. Aktivity a wellness spojené so službami hotela nás oÄarili a hneÄ sme si ho objednali. Po príchode naÅ¡e oÄakávia naplnené neboli, pretože sme vôbec neÄakali, že to bude takéto pekné a tiché prostredie, ako stvorené na oddych, wellness, aktivity, ako golf a iné. Bol som prekvapený, a uistený, že sa nenájde Älovek, ktorý by si tu nenaÅ¡iel záľubu. Päť minút od hotela, peÅ¡i, sa nachádzalo minigolfové ihrisko, upravené a hlavne v lokalite, kde nás niÄ neruÅ¡ilo v naÅ¡ej aktivite. Aj keÄ v okolí sa nachádzali ihriská. Jednoducho povedané aktivity pre vÅ¡etky vekové kategórie. A dokonca aj pre tých najstarších sa v blízkosti ihrísk nachádza nefajÄiarka Å¡týlová reÅ¡taurácia. Môžem povedaÅ¥, že jedlo tam je veľmi chutné a lahodné. Naozaj som neÄakal nieÄo takéto, hotel, v ktorom sme boli pred tým bol hluÄný a tu je kľud, ticho, pokoj, každý sa môže plne sústrediÅ¥ na to, Äo robí. A o wellnesse ani nehovorím. NavÅ¡tívil som saunu a podrobil som sa masáži a môžem povedaÅ¥, že spokojnejší som eÅ¡te nebol. Od nášho príjemného pobytu sa už nechcem vrátiÅ¥ do starého hotela. Bol som tu veľmi spokojný, a urÄite sa sem za aktivitami a wellnessom vrátim. Preto rád odporuÄím tento hotel Augustiánsky dům svojím známym, pretože urÄite si tu nájde každý z nich to, Äo ho zaujme, osloví a hlavne, Äo potrebuje, a Äo ho baví. Ale v prvom rade sem Äo najskôr zavítam s mojou manželkou a deÅ¥mi, nech sa aj oni nadýchajú tej krásnej prírody a oddýchnu si pri aktivitách a wellnesse podľa ich chuti.