Garance včasného příjezdu se může vymstít


Co to znamená garance včasného příjezdu ? V dnešní době lidé považují tuto službu za něco naprosto standardního. Jak je však možné garantovat něco, co nemůže člověk ovlivnit, tedy do jisté míry? Pokud totiž řidič musí urazit nějakou vzdálenost, a to nejčastěji přes město a navíc automobilem, je určitá pravděpodobnost, že po cestě nastane problém. Tento problém přitom může být závažného i nezávažného charakteru, avšak co je důležité, řidič nedorazí na místo určení včas.

řidič v luxusním vozu

Jaká jsou možná řešení?

  • Vycházet ze zkušeností
  • Určovat limity, které jsou realizovatelné
  • Vždy mít nějakou časovou rezervu

Je sice hezké mít tu možnost svým zákazníkům nabídnout, že na místo určení řidič přijede opravdu včas, ale je třeba si uvědomit, že je to možné zaručit jenom málokdy. Když už se to povede, je to samozřejmě příjemné, ale je třeba říct, že jsou případy, kdy to zkrátka nejde. Například v ranní nebo odpolední dopravní špičce by se jenom stěží zaručovalo, že řidič bude na místě určení přesně v ten čas, který byl stanoven. Proto není od věci vytvořit rezervu, která bude zahrnovat statistické a zkušenostní odchylky od přesného času.

sympatický řidič

Má to smysl, ale jenom do určité míry

Různé garance včasného příjezdu a podobné záležitosti v rámci dopravy automobilem jsou vždy jenom tahem určité firmy, jak být v očích klientů lepší než konkurence. Proto je třeba vědět, jak to vlastně funguje, a vždy mít raději předpokládání toho, že se to nepovede. Když už se to totiž povede, člověk má pak mnohem větší radost, ale naopak by to nemuselo takto fungovat. Dejte si proto pozor na to, co vlastně objednáváte, nemějte přehnanou radost, když si službu zařizujete, ale naopak neváhejte být příjemně překvapeni, když se to skutečně povede a váš řidič přijede v čas, který si předem určíte.