Mořská sůl do bazénu může nahradit chlorové tablety

Že se musí voda v bazénu podrobovat desinfekci, aby se v ní nerozmnožovaly patogeny, je obecně známo. K desinfekci se ovšem může využít i mořská sůl.

Mořská sůl do bazénu je zbavena většiny minerálů, zejména jódu, který by barvil vodu v bazénu do nevzhledných odstínů, není to tedy výrobek určený pro přímou kuchyňskou spotřebu, i když byste s ní teoreticky mohli posolit svůj chléb s pomazánkou a neuškodilo by vám to. A právě na zdravotní nezávadnost sází mořská sůl v situacích, kdy je nutné či žádoucí nasadit do zahradního bazénu desinfekční prostředky, zpravidla chlorové tablety. Sůl totiž může tablety chlornanu sodného zcela zastoupit a tím eliminovat riziko kontaktu s těmito velmi nebezpečnými látkami.

mořská sůl

Chlornan sodný v tabletách je velmi účinný a pro lidské zdraví v přímém kontaktu jedovatý, musí se proto uchovávat v uzavřených nádobách a hlavně mimo dosah dětí a zvířat. Dráždí pokožku a sliznice, je nebezpečný při kontaktu s očima a samozřejmě při požití. Je velmi nebezpečný i při úniku do volné přírody, zejména do vodních toků a stojatých vod. Při kontaktu s kyselinami uvolňuje velmi jedovatý plyn – chlór, na toto se také nesmí zapomínat.

nohy v bazénu

Jak vidíte, s chlornanem sodným se musí nakládat velmi obezřetně, zatímco se solí to rozhodně není nutné. Děti jí nemohou sníst větší množství, je to prakticky nemožné, a na jejich pokožce jim neublíží. Pokud tedy chcete využívat sůl jako desinfekční prostředek do bazénu, musíte mít k dispozici i solinátor, tedy zařízení, které osolenou vodu v bazénu bude podrobovat elektrolýze.

Koncentrace soli v bazénu je také výrazně nižší, než bývá v mořích, nejde tedy o koupel, která by připomínala tamní prostředí, sůl je zde využívána pouze k tomu, aby se na elektrodách rozložila na ionty sodíku a chlóru, přičemž právě chlór pak reaguje s vodou za vzniku kyseliny chlorné, potřebné pro desinfekci bazénové vody.