Je satelitní sledování narušování soukromí?


Často ve filmech vidíme, jak se používá satelitní sledování rmc-system.com k pronásledování dané osoby. Lze ji sledovat přes kameru samotné družice, přes pouliční kamery ve městě, i přes signál jejího mobilního telefonu. Jak reálné je ale toto vše? A měli bychom se bát?satelitní snímek Země

Předně je třeba říci, že většina těchto věcí není k pod http://www.ceskatelevize.cz/ct24/1529708-brabec-televize-a-internet-se-budou-dale-priblizovat robnému mapování pohybu použitelná. Sledování člověka s jejich pomocí tedy není dobrý nápad. Probereme si to jedno po druhém.

Satelity jsou umístěny na nižší oběžné dráze. A i když je pravda, že na mnoha z nich jsou umístěny kamery, rozhodně nemají takový dosah, aby dokázaly zaměřit a sledovat pohyb jednoho konkrétního člověka. Vezměme už jen fakt, jak velké přiblížení by bylo nutné. Toho dnešní přístroje nejsou schopny.

Dále je tu fakt, že by bylo nutné proniknout přes atmosféru a navíc i přes oblačnost. V mnoha, mnoha případech také skrz střechy budov. Nesmíme totiž zapomínat na fakt, že v dnešní době tráví lidé většinu svého času uvnitř budov. Vzhledem ke všem těmto faktorům je jasné, že narušování soukromí tímto způsobem nehrozí.

Ale co kamery? Ty jsou dostatečně nízko, aby bylo možné určit, kdo se na obraze nachází, a jsou všude. Jistě právě ty nám narušují soukromí!

Ani zde to není tak úplně pravda. Je sice fakt, že máme pouličních kamer spoustu, zdaleka však nejsou tak rozšířené, jak by se mohlo zdát, a u žádného města nepokrývají celou jeho oblast. Obvykle je najdeme na náměstích, na frekventovaných ulicích, v rizikových místech a podobně. To samozřejmě znamená, že naprostá většina oblastí není pod dohledem.satelit se Sluncem v pozadí

Navíc je zde i fakt, že navzdory očekávání, nejsou sledovány 24 hodin denně. Jejich záznamy jsou sice ukládány, ovšem prohlédnuty jsou jen tehdy, když je to potřeba, například když dojde k trestnému činu.

Zapomenout nelze ani na to, že tyto kamery nelze zaostřovat či přibližovat, takže zabírají stále stejnou oblast. Je to z důvodu, aby ji někdo nenechat přiblíženou a ona potom nezabrala například nějakou loupež. Navíc rozhodně nemají otočné podstavce, tudíž mají i slepý bod. Vypadá to, že ani tento způsob není nějakým větším narušením soukromí.

Dobrá, ale signál z mobilního telefonu je přeci možné sledovat. Ano, to je pravda. Je ale také pravda, že telefonní společnosti tyto informace poskytují pouze policii, a to jen v odůvodněných případech, například při pátrání po pohřešované osobě.

Navíc je tu fakt, který si mnoho lidí neuvědomuje, totiž že oblast, kterou jim systém určí, pokrývá okruh několika desítek až stovek metrů, v závislosti na terénu. A například v husté zástavbě není prakticky možné určit, kde se přesně nacházíte.