Kdo byl Oskar Baum?

Téměř zapomenutý český spisovatel Oskar Baum se narodil 21. ledna 1883 v Plzni a byl nejmladším ze šesti sourozenců. Jeho otec byl obchodník a rodina žila v židovské víře.
Baumova životní cesta nebyla právě procházkou růžovým sadem. Od svého narození trpěl oční vadou. Již v dětství, v necelých osmi letech oslepl na jedno oko a během studií, na následky úrazu, úplně oslepl. Tehdy mu bylo teprve jedenáct let. Z toho důvodu již nemohl studovat, a proto ho rodiče poslali na speciální internátní střední školu Izraelského institutu pro slabozraké a nevidomé do Vídně. Podmínky v „Hohe Warte“ byly doslova otřesné a Baum je autenticky popsal ve svém románu nazvaném „Život v temnotě“.
židovský hřbitov
V roce 1902 Baum studium úspěšně ukončil a odešel do Prahy za svými rodiči. Dostal práci jako varhaník a učitel v „Jubilejní synagoze“ v Jeruzalémské ulici. V roce 1904 se Baum seznámil se zajímavými osobnostmi, které významně ovlivnili jeho další život, především směrem k literární dráze. Byli jimi židovský spisovatel Max Brod, Franz Kafka a Felix Weltsch.
Davidova hvězda
Přátelství těchto mužů bylo velice úzké a důvěrné a dalo vzniknout skupině označované jako Pražský okruh, kterou pojmenovaly podle knihy Maxe Broda. Byla to skupina pražských spisovatelů židovského původu, píšících německy.
Baumovo dílo bylo velmi obsáhlé, psal velmi autenticky, s nadšením a nebývalým zájmem. Psal povídky, romány, spolupracoval s novinami a časopisy i s Československým rozhlasem. V roce 1934 podepsal Baum manifest „Ligy pro lidská práva a o rok později se přidal k organizaci pražského kongresu „Proti ničení kultury a lidských práv v Německu“. V roce 1938 byl Baum propuštěn ze zaměstnání a jeho dílo bylo zakázáno. Z důvodu neutěšené situace se pokusil se o emigraci do Palestiny, ale tato snaha byla neúspěšná. V roce 1941 Baum onemocněl a 1. března 1941 zemřel.