První Internetové stránky brněnského Invexu

Podoba stránek brněnského Invexu v roce 1995 byla velmi jednoduchá, odpovídala technologickému vybavení té doby. Ovšem na webu nechyběl ani plánek samotného výstaviště, i když nebyl pochopitelně interaktivní. Plánek měl pouze statickou podobu a odkazy na pavilony byly zařazeny mimo obrázek pod ním. Na co však tvůrci web stránek nezapomněli, byl odkaz na weby některých firem, které tu své výrobky vystavovaly, a to formou grafického butonu.
watercooling
Zájemci o historii Internetu mohou ještě dnes webové stránky Invexu z roku 1995 spatřit na známém serveru archive.org, kde se zachovala archivní kopie z roku 1998 – v tomto roce byl ještě původní starý indexový web k dispozici na stránkách stavební fakulty VUT v Brně. Je to sice jen statický web, ale jeho podoba zůstala zachována pro představu, jak tehdy weby na profesionální úrovni ze špičkového akademického pracoviště vypadaly. Dnes by takový web byl spíš pro legraci, tehdy to byl nejmodernější výkřik techniky.

Lidé s nízkým důchodem by si měli polepšit

Web Invexu v roce 1995 zpočátku běžel na doméně Stavební fakulty VUT Brno. V září 1995 se ovšem vedení brněnských veletrhů pustilo do výstavby projektu vlastní veletržní sítě s názvem InvexNet. To mělo za důsledek přemístění webových stránek na vlastní doménu a webserver. Tehdejší Invex se ovšem zaskvěl v docela výrazném světle. Veletržní interní síť byla vedena páteřní linkou 64 kbit/s, tedy na tehdejší dobu něco úžasného, dnes ovšem jen k smíchu. Internet byl k dispozici v každém veletržním stánku a vystavovatel se k němu mohl samozřejmě připojit. Byla to však placená služba. Internet měli k dispozici i novináři v tiskovém centru a rovněž tu fungoval interní veletržní infosystém s názvem Elis.
nápisy na tlačítkách
První invexový web z roku 1995 se také zmiňuje o loňském ročníku, který navštívili dokonce osobně pánové Bill Gates a Michael Dell. Invex 1994 byl výjimečný i tím, že jej podpořil (alespoň formou dopisu) americký prezident Bill Clinton. V něm popsal Invex jako doslova „nejrozsáhlejší veletrh výpočetní techniky (informačních technologií) ve střední a východní Evropě.