Rychlejší než morseovka

V dnešní přetechnizované době by se mohlo zdát, že některé praktiky už budou docela zbytečné. Například, takový těsnopis.
Nač používat ruční záznam, když můžeme rozhovor, pracovní jednání nebo jinou důležitou záležitost nahrát na
– mobil
– počítač
– tablet.

Z jednoduchého důvodu.
1. Ne vždy, máme nějaký přístroj okamžitě po ruce.
2. Ne vždy, je možno nějaký záznamový aparát použít.
3. Ne vždy, je dovoleno vstoupit do místnosti, se zapnutým záznamovým zařízením.

Tužku a papír můžeme mít při sobě stále. Co je to vlastně těsnopis? Je to přesně propracovaný systém písma, přizpůsobený jazyku. Ačkoliv, na první pohled, vypadá záznam v těsnopisu jako absolutně nesrozumitelný soubor všech možných pokroutek a čárek, naučit se ho, není těžké.
· Stačí si jen osvojit slovní zásobu.
· Naučit se jednotlivé znaky, které se používají v běžných spojeních.
· Pak už stačí jen slova krátit a písmenka zjednodušovat.
· Některé časté hlásky se při psaní slov, jen naznačují.
Dalším zjednodušením je, napsat z často používaných slov, jen jejich část.


Už staří Římané…

A jaký je nejlepší způsob, jak se těsnopis naučit a umět ho používat?
– Natrénovat ho.
O tom, že těsnopis rozhodně nezaniká, svědčí i to, že se pořádají různá mistrovství a soutěže, zaměřené na tuto činnost.
o Mistrovství republiky studentů středních škol– pořádá se jedenkrát ročně v různých krajích.
o Mistrovství republiky praktiků– jedenkrát ročně v Praze.
Existují i mezinárodní soutěže.Pořádají se příležitostně, v jednotlivých členských zemích, sdružení Intersteno. Probíhají jednou za dva až tři roky. Intersteno je mezinárodní federace pro zpracování informací. Konají se zde různé přednášky a diskuse v oblasti výuky a použití těsnopisu.

Odkud se těsnopis vzal?
– Jako první vypracoval těsnopisnou soustavu, v prvním století, sekretář Marca Tullia Cicerona.
– Zapisoval v něm jednání římského senátu.