6 teambuildingových aktivit pro lepší klima v práci

1. Společné obědy a teambuildingové skupiny
Nejjednodušší cestou, jak dostat lidi k sobě je bezesporu čas na oběd či na přestávku. Během těchto aktivit se probere spousta věcí a lze pokračovat v pracovním procesu, byť neformálně. Kolegové spolu mohou trávit čas oběda i podle zaměření a věnovat se tak věcem svého oboru.
občerstvení u stolu
2. Den na jiném oddělení
Tato aktivita je velmi příjemnou z toho hlediska, že firmu obvykle nestojí mnoho prostředků a pracovníkům umožní nahlédnout pod ruce ostatním oddělením či pracovním skupinám. Záleží samozřejmě na velikosti společnosti, ale určitě stojí za vyzkoušení. Kolegové tak dostanou představu o tom, co dělají ostatní a mohou si lépe porozumět.
moderní architektura
3. Odpočinková místa, svačiny a nápoje
Praxe již uvedená v život ve velkém množství nadnárodních firem. Obvykle to jsou firmy s velkým množstvím zaměstnanců i z cizích zemí, kde už je tento trend nabízen delší dobu a je standardem. Nejčastějšími progresivními společnostmi v tomto směru jsou velké IT korporace.
4. Icebreaker aktivity, aktivizační a seznamovací hry
Tyto aktivity samozřejmě není nutné provádět u týmů, které se již znají delší dobu, ale spíše u formování těch nových. Je nutné dbát na vhodnost těchto aktivit s přihlédnutím na pracovní zaměření zaměstnanců, věk apod.
5. Pracovní stínování neboli job-shadowing
Opět se jedná o oblíbenou praxi ve velkém množství oborů, protože se dost často využívá při zapracovávání zaměstnanců. Nestojí tedy firmu moc, jen čas daného zaměstnance, který se zaučuje či stínuje někoho třeba na jiném pracovišti, aby přinesl nové podněty.
úspěšná spolupráce
6. Skupinový mentoring
Skupinový mentoring je podobný stínování, ale využije se pro více lidí. Často jsou takto předávány zkušenosti z jiných podniků či se předává určitá konkrétní znalost například počítačového programu. Skupinový mentoring tedy může být veden jak manažery, tak zkušenějšími kolegy.