B2B neboli Business to Business

Zkratka B2B je celkem známá mezi podnikateli a vznikla z anglického názvu Business to Business, kde slovo „to“ bylo nahrazeno číslici 2. Vyslovuje se totiž v angličtině skoro identicky. Jedná se o označení klasického obchodu mezi dvěma firmami. A z internetového prostředí se bere jako jeden z nejefektivnějších a nejlepších procesů jakým se podnikatelé mohou vydat. Business B2B stojí hlavně na databázi, do které odběratelé mohou vstupovat pomocí internetu a zadávat zde nabídku spolupráce nebo procházet nabídky jiných subjektů a reagovat na ní. Každá firma má své podmínky, za kterých uzavírá obchody a přistupuje na podmínky protistrany.
bruneta analytička.jpg

Co přináší B2B?


Obchodování pomoci systému B2B přináší pro firmy hlavně snížení nákladů. A to hlavně po administrativní stránce. Nabídka Vám dorazí přes internet, a pokud je systém B2B dobře nastaven spoustu věcí udělá za Vás automaticky. Jedná se například o zápis do seznamu objednávek, kontrola zboží na skladě, vystavení dodacího listu nebo daňového dokladu. Samozřejmě balení zboží a předání dopravci tyto systémy neumí a je potřeba mít na to fyzicky pracovní sílu. Velkou přidanou hodnotou tohoto sytému je získání nových kontaktů a utužení těch stávajících. A to díky jednoduchosti komunikace, kterou si nové kontakty budou pochvalovat. Systém je tedy vhodný pro všechny firmy, které se zabývají zakázkovou výrobou.
ruce nad stolem.jpg

Distribuce pomocí internetu


Internet je mocný pán a v dnešní době se většina věcí právě přenáší zde. Je jasné, že třeba látky, železné komponenty přes internet nelze distribuovat, ale jsou i věci, které pomocí internetu distribuovat lze. Může se jednat například o elektronické knihy, různé softwary nebo třeba hudbu. A zde také vzniká už výše zmíněné šetření nákladů. Každá firma ráda takové možnosti uvítá. B2B a internet je určitě považováno za propojení, které má budoucnost.